VSU Thanksgiving Classic
Nov 29-30 2019

VSU Thanksgiving Classic Day 1

Game 1: Shaw University vs. Augusta University - 4pm

Game 2: VSU vs. University of Lynchburg - 6pm

 

VSU Thanksgiving Classic Day 2

Game 1: Shaw University vs. University of Lynchburg - 1pm

Game 2: VSU vs. Augusta University - 3pm